Thế cờ 5d6aa2f44cc6d

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5d6aa2f44cc6d

Lượt thắng: 9

Tổng lượt chơi: 80

Upload ngày: 31-08-2019

Level: 1